Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Generalinio sekretoriato uždaviniai

Generalinis sekretoriatas yra viena pagrindinių Europos Komisijos tarnybų. Jo užduotis – sudaryti sąlygas Komisijai veikti sklandžiai ir veiksmingai ir nustatyti strateginę kryptį.

Tai Komisijos pirmininko tarnyba, be pirmininko, padedanti ir Komisijos narių kolegijai bei kitoms Komisijos tarnyboms. Ji vadovauja kolegijos sprendimų priėmimo procesui ir užtikrina, kad ES politika derėtų su politiniais Komisijos prioritetais. Su pirmininko sutikimu Generalinis sekretoriatas padeda pirmininko pavaduotojams vykdyti savo pareigas.

Konkrečios Generalinio sekretoriato užduotys:

  • apibrėžti strateginius Komisijos tikslus bei prioritetus ir formuoti horizontaliąją politiką;
  • koordinuoti, patarti, tarpininkauti ir sudaryti palankias sąlygas, kad būtų užtikrintas politikos įgyvendinimo ir teisės aktų, taip pat įvairių politikos sričių ir įvairių Komisijos padalinių veiksmų nuoseklumas ir kokybė;
  • rengti planus bei programas, administruoti efektyvią ir šiuolaikišką raštinę, kad Komisijos darbas būtų sklandus;
  • rūpintis Komisijos ryšiais su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, nacionaliniais parlamentais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir subjektais;
  • stiprinti Komisijos institucinius gebėjimus ir padėti kurti į paslaugas orientuotą, modernią, skaidrią ir atsakingą Europos administraciją, kuri dirbtų laikydamasi aukščiausių etikos standartų.