Navigációs útvonal

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

A Főtitkárság küldetésnyilatkozata

A Főtitkárság az Európai Bizottság egyik központi szolgálata, mely stratégiai iránymutatással szolgál az intézmény számára, és elősegíti annak zökkenőmentes és hatékony működését.

A Főtitkárság közvetlenül a Bizottság elnökének irányítása alatt végzi tevékenységét az elnök, a biztosi testület és a Bizottság szervezeti egységeinek szolgálatában. Irányítja a biztosok testületében folyó döntéshozatalt, és biztosítja, hogy az európai uniós szakpolitikák összhangban legyenek a Bizottság politikai prioritásaival. Az elnökkel egyetértésben a Főtitkárság segíti az alelnököket abban, hogy hivatali kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

A Főtitkárság az alábbi feladatokat látja el:

  • meghatározza a Bizottság stratégiai célkitűzéseit és prioritásait, valamint kialakítja a több területet érintő horizontális szakpolitikákat;
  • összehangol, segít, tanácsot ad és vitás ügyekben döntést hoz – hogy valamennyi szakpolitikai terület és bizottsági szervezeti egység vonatkozásában biztosítsa a szakpolitikák, jogszabályok és intézkedések összhangját, megfelelő minőségét és végrehajtását;
  • tervezés és programkészítés, valamint hatékony és korszerű iktatóhivatal működtetése révén elősegíti, hogy a Bizottság zökkenőmentesen végezze munkáját;
  • összekötő szerepet tölti be a Bizottság és a többi európai uniós intézmény, a tagállami parlamentek és a nem kormányzati szervezetek között;
  • előmozdítja a Bizottság intézményi hatásköreinek kiteljesítését, és elősegíti a korszerű, szolgáltatásorientált, átlátható és felelősségteljes európai igazgatási rendszer kiépítését, melynek integritása kikezdhetetlen, működése pedig a legszigorúbb erkölcsi előírásoknak is megfelel.