Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Misija Glavnog tajništva

Glavno tajništvo jedna je od središnjih službi Europske komisije koja omogućuje njezino neometano i učinkovito funkcioniranje te je nadležna za strateško usmjeravanje.

To je služba predsjednika i u službi je predsjednika, Kolegija i drugih službi Komisije. Upravlja postupkom odlučivanja Kolegija i osigurava usklađenost politika EU-a s političkim prioritetima Komisije. U dogovoru s predsjednikom pruža potporu potpredsjednicima u obavljanju njihovih zadaća.

Glavno tajništvo posebice:

  • definira strateške ciljeve i prioritete Komisije te oblikuje transverzalne politike
  • koordinira, posreduje i savjetuje radi osiguravanja dosljednosti, kvalitete i provedbe politika, zakonodavstva i aktivnosti u raznim područjima politika i upravama Komisije
  • omogućuje neometano funkcioniranje Komisije planiranjem i programiranjem te vođenjem učinkovitog i modernog registra
  • djeluje kao sučelje Komisije prema ostalim europskim institucijama, nacionalnim parlamentima i nevladinim organizacijama i subjektima
  • promiče institucionalne nadležnosti Komisije i zalaže se za razvoj uslužne, moderne, transparentne i odgovorne europske uprave koja djeluje u skladu s najvišim etičkim standardima i standardima poštenja.