Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ráiteas misin na hArd-Rúnaíochta

Ceann de sheirbhísí lárnacha an Choimisiúin Eorpaigh is ea an Ard-Rúnaíocht. Éascaíonn sí feidhmiú réidh éifeachtach an Choimisiúin agus tugann treoir straitéiseach dó.

Is roinn an Uachtaráin í agus freastalaíonn sí ar an Uachtarán, ar an gColáiste agus ar ranna an Choimisiúin. Is í an Ard-Rúnaíocht a bhainistíonn próiseas cinnteoireachta an Choláiste agus a chinntíonn go bhfuil beartais an AE agus tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin ar aon dul le chéile. Go háirithe, déanann an Ard-Rúnaíocht:

  • cuspóirí agus tosaíochtaí straitéiseacha an Choimisiúin a leagan amach agus beartais ilfheidhmeacha a mhúnlú;
  • comhordú, éascú, comhairliú agus eadránú - chun a chinntiú go bhfuil na beartais, an reachtaíocht agus na hoibríochtaí, i ngach réimse beartais agus roinn de chuid an Choimisiúin, comhleanúnach agus d'ardcháilíocht agus go gcuirtear i bhfeidhm iad;
  • feidhmiú an Choimisiúin a éascú trí phleanáil agus cláreagrú a dhéanamh agus trí chlárlann nua-aoiseach éifeachtach a oibriú;
  • gníomhú mar phointe teagmhála ag an gCoimisiún leis na hinstitiúidí Eorpacha eile, le parlaimintí náisiúnta agus le heagrais agus eintitis neamhrialtasacha;
  • inniúlachtaí institiúideacha an Choimisiúin a chothú agus riarachán Eorpach a fhorbairt atá freagrach, trédhearcach, nua-aoiseach, seirbhís-lárnaithe agus a oibríonn de réir na gcaighdeán eitice agus ionracais is airde.