Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Generalsekretariatets opgavebeskrivelse

Generalsekretariatet er en af Europa-Kommissionens centrale tjenestegrene, som sikrer, at den fungerer gnidningsløst og effektivt.

Generalsekretariatet er formandens sekretariat. Det betjener formanden, kommissærkollegiet og Kommissionens generaldirektorater. Det styrer kommissærkollegiets beslutningsproces og sikrer, at EU's politikker afstemmes efter Kommissionens politiske prioriteringer. Generalsekretariatet:

  • udformer Kommissionens strategiske mål og prioriteter og tværgående politikker
  • samordner, hjælper, rådgiver og mægler for at sikre sammenhæng, kvalitet og udførelse af politikker, lovgivning og initiativer på tværs af politikområder og Kommissionens forskellige afdelinger
  • letter Kommissionens daglige drift gennem planlægning og programlægning og forvaltning af et effektivt og moderne register
  • fungerer som Kommissionens kontaktled til de øvrige EU-institutioner, nationale parlamenter samt med ngo'er og andre organer
  • fremmer Kommissionens institutionelle beføjelser og udvikling af en serviceorienteret, moderne, åben og ansvarlig europæisk administration, som arbejder efter de højeste etiske normer og integritetsstandarder.