Denna webbplats arkiverades den (04/05/2010)
04/05/2010

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
Titel
Offentligt samråd om strategin ”EU 2020”
Politikområde
Allmänna och institutionella frågor
Målgrupp
Alla intresserade
Samrådsperiod
Från 24.11.2009 till 15.01.2010 Samrådet är nu avslutat
Syftet med samrådet

I sina politiska riktlinjer för den nya EU-kommissionen, presenterar ordförande José Manuel Barroso en vision för hur EU ska se ut år 2020. Han menar att slutet på den aktuella krisen bör vara början på en ny hållbar social marknadsekonomi. En smartare och grönare ekonomi med kunskap som drivkraft, där välståndet bygger på innovation och bättre utnyttjande av resurser. För denna omställning behöver EU en gemensam färdplan: den nya strategin ”EU 2020”.

Den nya strategin ska hjälpa EU att återhämta sig från den ekonomiska krisen och snabbare gå över till en smart och grön ekonomi. EU 2020-strategin ska bygga vidare på framstegen med Lissabonstrategin, som sedan 2005 inriktats på tillväxt och sysselsättning. Men stragein ska också avhjälpa några av Lissabonstrategins brister.

Kommissionen avser att lägga fram ett formellt förslag till EU 2020-strategin i början av nästa år. Målet är att EU:s stats- och regeringschefer ska anta strategin vid toppmötet våren 2010. Kommissionen vill gärna höra vad du tycker om våra förslag på prioriteringar i strategin. Vill du veta mer kan du gå in på
http://ec.europa.eu/eu2020

Läs samrådsdokumentet
COM(2009)647 pdf - 68 KB [68 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
EU 2020
Lisbon strategy for growth and jobs
Kontakt
Ansvarig avdelningEuropeiska kommissionen
Generalsekretariatet
Unit D1
e-postEU2020@ec.europa.eu
postadressEuropeiska kommissionen
l049 Bryssel
Belgien
Läs bidragen English (en)
För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i registret över intresseorganisationer och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.
Resultatet av samrådet och kommande etapper
-
Skydd av personuppgifterSekretesspolicy pdf - 20 KB [20 KB] English (en)