Táto stránka bola uložená do archívu 04/05/2010
04/05/2010

Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
Názov
VEREJNÁ KONZULTÁCIA O BUDÚCEJ STRATÉGII EÚ DO ROKU 2020
Oblasť(ti) politiky
Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
Cieľová(-é) skupina(-y)
Všetky zainteresované strany
Obdobie trvania konzultácie
Od 24.11.2009 do 15.01.2010 Táto verejná konzultácia je ukončená
Predmet konzultácie

V rámci prezentácie programu novej Komisie, predseda Komisie Barroso načrtol svoju víziu o tom, ako by mala vyzerať Európska únia v roku 2020. Podľa Barrosa by malo prekonanie súčasnej krízy zároveň predstavovať prvý krok smerom k novému trvalo udržateľnému sociálnemu trhovému hospodárstvu, ktoré bude inteligentnejšie a ekologickejšie, v ktorom dosiahneme prosperitu vďaka inovačným postupom a lepšiemu využívaniu zdrojov a v ktorom kľúčovú úlohu budú zohrávať znalosti. Aby bolo možné túto premenu zrealizovať, Európa potrebuje spoločný program: stratégiu EÚ 2020.

Táto stratégia by mala umožniť EÚ úplnú stabilizáciu situácie po kríze a urýchliť napredovanie smerom k inteligentnému a ekologickému hospodárstvu. Stratégia EÚ 2020 bude stavať na úspechoch dosiahnutých v rámci Lisabonskej stratégie od jej opätovného uvedenia v roku 2005, ktorá bola zameraná na rast a zamestnanosť, ale takisto sa pokúsi napraviť niektoré jej nedostatky.

Komisia chce predložiť formálny návrh stratégie EÚ 2020 začiatkom budúceho roka, aby ju hlavy členských štátov a vlád mohli schváliť na ich jarnom zasadnutí v roku 2010. Predtým by si Komisia rada vypočula vaše názory v súvislosti s niektorými všeobecnými politickými zámermi navrhovanými pre túto budúcu stratégiu. Ďalšie informácie nájdete na:
http://ec.europa.eu/eu2020

Zobraziť konzultačný dokument
COM(2009)647 pdf - 215 KB [215 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
EU 2020
Lisbon strategy for growth and jobs
Kontaktné údaje
zodpovedný útvarEurópska komisia
Generálny sekretariát
Unit D1
e-mailEU2020@ec.europa.eu
poštová adresaEurópska komisia
B-l049 Brusel
Zobraziť príspevky English (en)
V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri záujmových skupín a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.
Závery konzultácie a ďalšie kroky
-
Ochrana osobných údajovOsobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pdf - 20 KB [20 KB] English (en)