This site has been archived on (04/05/2010)
04/05/2010

Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
Teideal
COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ AR STRAITÉIS AN AE DON BHLIAIN 2020
Réimse/í beartais
Gnóthaí Institiúideacha agus Ginearálta
Grúpa(í) sprice
Gach páirtí leasmhar
Tréimhse comhairliúcháin
Ó 24.11.2009 go 15.01.2010 Tá an comhairliúchán poiblí seo dúnta anois This public consultation is now closed
Cuspóir an chomhairliúcháin

Agus é ag cur a chlár don Choimisiún nua i láthair, mhínigh an tUachtarán Barroso an fhís atá aige faoin áit ar chóir don Aontas Eorpach a bheith in 2020. Creideann sé gurb ionann an tslí amach ón ngéarchéim reatha agus bealach isteach i ngeilleagar margaidh nua sóisialta inbhuanaithe, i ngeilleagar a bheidh níos cliste agus níos glaise, ina mbeimid níos saibhre de bharr na nuálaíochta agus de bharr acmhainní níos fearr a úsáid, agus ina mbeidh eolas mar chuid lárnach de. Chun go dtarlóidh sé sin, áfach, tá gá ag an Eoraip le clár oibre coiteann: straitéis 2020 an AE.

Ba cheart go gcuirfeadh an straitéis seo ar chumas an AE teacht ar ais chuige féin go hiomlán ón ngéarchéim, agus an t-aistriú i dtreo geilleagar cliste agus glas a bhrostú. Beidh straitéis 2020 an AE mar fhorbairt ar an rath a bhí ar Chonradh Liospóin ó athsheoladh é in 2005, rath a dhírigh ar fhás agus ar phoist, ach tabharfaidh an straitéis nua aghaidh chomh maith ar chuid de na heasnaimh a bhaineann le straitéis Liospóin.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún togra foirmiúil le haghaidh straitéis 2020 an AE a thíolacadh go luath an bhliain seo chugainn, chun go nglacfaidh Ceannairí Stáit agus rialtais an AE an straitéis ag a gcruinniú in earrach 2010. Idir an dá linn, ba bhreá leis an gCoimisiún do thuairimí a fháil ar roinnt smaointe ginearálta beartais atá molta do straitéis 2020 an AE. Do thuilleadh eolais téigh chuig:
http://ec.europa.eu/eu2020

Féach ar dhoiciméad an chomhairliúcháin
COM(2009)647 pdf - 62 KB [62 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Doiciméid thagartha agus comhairliúcháin eile ábhartha
EU 2020
Lisbon strategy for growth and jobs
Sonraí teagmhála
seirbhís atá freagrach An Coimisiún Eorpach
Ard-Rúnaíocht
Unit D1
r-phostEU2020@ec.europa.eu
seoladh poist An Coimisiún Eorpach
B-l049 An Bhruiséil
Féacht ar na haighneachtaí English (en)
Ar son na trédhearcachta, tá cuireadh á thabhairt d'eagrais faisnéis ábhartha fúthu féin a chur ar fáil don phobal trí chlárú i gClár na nIonadaithe Leasanna agus trí ghlacadh lena Chód Iompraíochta. Murar cláraíodh an t-eagras, foilsofar an aighneacht mar mhír ar leith ó aighneachtaí na n-eagras cláraithe.
Toradh an chomhairliúcháin agus na chéad chéimeanna eile
-
Cosaint sonraí pearsantaSainráiteas príobháideachta pdf - 20 KB [20 KB] English (en)