Denna webbplats arkiverades den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Vägen till förordningen om medborgarinitiativet

Med tanke på hur viktig den här nya rättigheten är för såväl privatpersoner som organisationer och myndigheter, har kommissionen hållit ett offentligt samråd om hur medborgarinitiativet ska fungera i praktiken. Samrådet utgick från kommissionens grönbok om medborgarinitiativet och pågick mellan den 11 november 2009 och den 31 januari 2010.
Läs mer om samrådet.

Efter samrådet lade kommissionen den 31 mars 2010 fram ett förslag till regler för medborgarinitiativet som Europaparlamentet och rådet skulle ta ställning till.

Läs mer om kommissionens förslag:


I december 2010 enades Europaparlamentet och rådet om förordningen om EU:s medborgarinitiativ. Förordningen antogs formellt den 16 februari 2011.