Táto stránka bola uložená do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Ako sa rodilo nariadenie o iniciatíve občanov

S ohľadom na význam tohto nového nástroja pre občanov, občiansku spoločnosť a zainteresované strany v celej EÚ, uskutočnila Komisia v období od 11. novembra 2009 do 31. januára 2010 rozsiahlu verejnú konzultáciu založenú na zelenej knihe s cieľom zozbierať názory všetkých dotknutých strán na budúce fungovanie iniciatívy občanov.
Ak sa zaujímate o podrobnejšie informácie o konzultácii, kliknite sem.

V nadväznosti na výsledky konzultácie predložila Európska komisia 31. marca 2010 návrh nariadenia o iniciatíve občanov na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

Viac informácií o návrhu Komisie:


V decembri 2010 sa podarilo dosiahnuť dohodu o nariadení o Európskej iniciatíve občanov, ktoré bolo následne formálne prijaté 16. februára 2011.