Acest site a fost arhivat la data de 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Etapele adoptării Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească

Dată fiind importanţa acestui nou instrument pentru cetăţenii europeni, societatea civilă şi părţile interesate din Uniunea Europeană, Comisia a lansat o vastă consultare publică referitoare la Cartea verde privind iniţiativa cetăţenească, desfăşurată în perioada 11 noiembrie 2009 - 31 ianuarie 2010. Scopul său a fost acela de a cunoaşte opiniile persoanelor interesate în legătură cu modul în care ar trebui să funcţioneze, în practică, această iniţiativă.
Pentru mai multe detalii despre consultare, faceţi clic aici.

După încheierea consultării, Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European şi Consiliului, pe data de 31 martie 2010, o propunere de Regulament privind iniţiativa cetăţenească.

Mai multe informaţii despre propunerea Comisiei:


În decembrie 2010, s-a ajuns la un acord referitor la Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească. Acesta a fost adoptat oficial la data de 16 februarie 2011.