Šī vietne tika arhivēta
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Ceļš līdz regulai par pilsoņu iniciatīvu

Ņemot vērā to, cik šis jaunais instruments ir nozīmīgs iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un ieinteresētajām personām visā ES, Komisija no 2009. gada 11. novembra līdz 2010. gada 31. janvārim rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanu, pamatojoties uz Zaļo grāmatu, lai uzzinātu visu ieinteresēto personu viedokli par to, kā pilsoņu iniciatīvai būtu jādarbojas praksē.
Šeit variet izlasīt par šo apspriešanu.

Pēc sabiedriskās apspriešanas Eiropas Komisija 2010. gada 31. martā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza priekšlikumu par pilsoņu iniciatīvas regulu.

Sīkāk par šo Komisijas priekšlikumu:


2010. gada decembrī ir panākta vienošanās par Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulu. 2011. gada 16. februārī regulu pieņēma oficiāli.