Ši tinklavietė buvo archyvuota (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Piliečių iniciatyvos reglamento rengimo etapai

Atsižvelgdama į šios naujos priemonės svarbą visos ES piliečiams, pilietinei visuomenei ir suinteresuotosioms šalims ir norėdama sužinoti jų nuomonę apie praktinį šios iniciatyvos įgyvendinimą, Europos Komisija, remdamasi žaliąja knyga, 2009 m. lapkričio 11 d.–2010 m. sausio 31 d. vykdė plataus masto viešas konsultacijas.
Plačiau apie konsultacijas.

Po šių viešų konsultacijų Europos Komisija 2010 m. kovo 31 d. pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai Piliečių iniciatyvos reglamento pasiūlymą.

Daugiau informacijos apie Komisijos pasiūlymą:


2010 m. gruodį pasiektas susitarimas dėl Europos piliečių iniciatyvos reglamento. Reglamentas oficialiai priimtas 2011 m. vasario 16 d.