This site has been archived on (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

An tslí chun Rialachán thionscnamh na saoránach

Toisc a thábhachtaí atá an uirlis nua seo do na saoránaigh, don tsochaí shibhialta agus do pháirtithe leasmhara fud fad an AE, ó 11 Samhain 2009 go 31 Eanáir 2010 reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán leathan poiblí bunaithe ar pháipéar uaine chun tuairimí na bpáirtithe leasmhara uile a lorg faoin tslí ar cheart do thionscnamh na saoránach oibriú go praiticiúil.
Chun breis eolais a fháil faoin gcomhairliúchán sin, gliogáil anseo.

Tar éis an chomhairliúcháin phoiblí sin, chuir an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Rialacháin faoi thionscnamh na saoránach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle an 31 Márta 2010.

Breis eolas faoi thogra an Choimisiúin:


Faoi dheireadh, baineadh comhaontú amach faoin Rialachán um Thionscnamh na Saoránach i mí na Nollag 2010. Glacadh an Rialachán go foirmeálta an 16 Feabhra 2011.