Sivusto on arkistoitu (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Asetuksen valmistelu

Kansalaisaloite on uusi tärkeä vaikutuskanava, jota kaikki EU-kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät voivat käyttää. Tästä syystä Euroopan komissio järjesti asiasta laajan julkisen kuulemisen 11.11.2009–31.1.2010, jolloin asianosaiset saivat ilmaista mielipiteensä kansalaisaloitteen käytännön toteutuksesta tausta-asiakirjan (vihreä kirja) pohjalta.
Lisätietoa kuulemisesta

Kuulemisen päätyttyä komissio antoi kansalaisaloitetta koskevan asetusehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31.3.2010.

Lisätietoa komission ehdotuksesta:


Kansalaisaloitetta koskevasta asetuksesta päästiin sopimukseen joulukuussa 2010, ja asetus hyväksyttiin muodollisesti 16.2.2011.