Veebisait on arhiveeritud (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Kuidas jõuti kodanikualgatust käsitleva määruse vastuvõtmiseni

Võttes arvesse selle uue vahendi/võimaluse olulisust kodanikele, ühiskonnale ja sidusrühmadele kõikjal ELis, viis Euroopa Komisjon 11. novembrist 2009 kuni 31. jaanuarini 2010 rohelise raamatu põhjal läbi laiaulatusliku avaliku konsultatsiooni, et koguda kõigilt huvitatud pooltelt arvamusi selle kohta, kuidas kodanikualgatus peaks praktikas toimima.
Konsultatsiooni kohta täiendava teabe saamiseks klõpsake palun siin.

Pärast avalikku arutelu esitas Euroopa Komisjon 31. märtsil 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule kodanikualgatuse määrust käsitleva ettepaneku.

Lisateave komisjoni ettepaneku kohta:


Detsembris 2010 jõuti Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse osas kokkuleppele. Määrus võeti ametlikult vastu 16. veebruaril 2011.