Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Κανονισμός για την πρωτοβουλία πολιτών

Δεδομένης της σημασίας του νέου αυτού εργαλείου για τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους σε όλη την ΕΕ, η Επιτροπή, με βάση μια Πράσινη Βίβλο, πραγματοποίησε από τις 11 Νοεμβρίου 2009 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010 ευρεία δημόσια διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη η πρωτοβουλία πολιτών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση αυτή, κάντε κλικ εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στις 31 Μαρτίου 2010, πρόταση κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών.

Περισσότερα σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής:


Τον Δεκέμβριο 2010 επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, ο οποίος τελικά εγκρίθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011.