Dette websted blev arkiveret den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Vejen til forordningen om borgerinitiativet

Der er tale om et vigtigt nyt redskab for borgere, civilsamfund og interesseparter over hele EU. Derfor gennemførte Kommissionen fra den 11. november 2009 til den 31. januar 2010 en bred offentlig høring på grundlag af en grønbog for at indhente synspunkter fra alle parter om, hvordan borgerinitiativet bør fungere i praksis.
Læs mere om høringen her.

Efter den offentlige høring forelagde Kommissionen et forslag til forordning om borgerinitiativer for Europa-Parlamentet og Rådet den 31. marts 2010.

Mere om Kommissionens forslag:


I december 2010 nåede man til enighed om den endelige forordning om borgerinitiativer. Den 16. februar 2010 blev forordningen vedtaget officielt.