Tato stránka byla uložena do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Jak vznikalo nařízení o občanské iniciativě

Vzhledem k významu, jaký tento nový nástroj pro veřejnost, občanskou společnost a zájmové skupiny z celé EU představuje, uskutečnila Komise na základě zelené knihy od 11. listopadu 2009 do 31. ledna 2010 rozsáhlou veřejnou konzultaci. Jejím cílem bylo zjistit názory všech zainteresovaných subjektů na fungování občanské iniciativy v praxi.
Další informace o této konzultaci najdete zde.

V návaznosti na veřejnou konzultaci Evropská komise 31. března 2010 předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení o občanské iniciativě.

Bližší informace o návrhu Komise:


Konečné shody ohledně nařízení o evropské občanské iniciativě bylo dosaženo v prosinci 2010 a nařízení bylo oficiálně přijato 16. února 2011.