Този сайт бе архивиран на (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Пътят до Регламента относно гражданската инициатива

С оглед на важността на този нов инструмент за гражданите, гражданското общество и заинтересованите лица в целия ЕС, от 11 ноември 2009 г. до 31 януари 2010 г. Комисията извърши широка обществена консултация въз основа на зелена книга, за да проучи вижданията на всички заинтересовани страни за това как трябва да функционира на практика гражданската инициатива.
Повече за консултацията можете да научите тук.

В резултат на обществената консултация Европейската комисия изпрати предложение за Регламент относно гражданската инициатива до Европейския парламент и Съвета на 31 март 2010 г.

Повече информация за предложението на Комисията:


През декември 2010 г. бе постигнато споразумение заРегламента относно европейската гражданска инициатива. Регламентът бе приет официално на 16 февруари 2011 г.