Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text

Ακρόαση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών - Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010

Η Επιτροπή κάλεσε όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο σε ακρόαση ενδιαφερομένων για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Φεβρουαρίου. Βλ. πρόγραμμα pdf - 62 KB [62 KB] English (en) . Για να παρακολουθήσετε την ακρόαση κάντε κλικ σε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.

Πρώτη συνεδρίαση στην πρωτότυπη έκδοση


Άλλα έγγραφα σχετικά με την ακρόαση:

  • Εναρκτήρια ομιλία pdf - 71 KB [71 KB] English (en) του αντιπροέδρου της Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς
  • Ομιλία pdf - 139 KB [139 KB] español (es) του Ισπανού υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Diego L ó pez Garrido
  • Εισήγηση pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) του Daniel Schily ( Mehr Demokratie , Γερμανία)
  • Εισήγηση pdf - 57 KB [57 KB] English (en) του Janis Mucenieks ( Energija , Λετονία)
  • Κατάλογος συμμετεχόντων pdf - 22 KB [22 KB] English (en)