Denna webbplats arkiverades den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
SKRIV IN I KALENDERN!

Inför EU:s medborgarinitiativ:
Konferens med EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič
26 januari 2012
EU-kommissionen i Bryssel, Charlemagnebyggnaden

Preliminärt program pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Anmäl dig här
Det kostar ingenting att delta. Alla är välkomna i mån av plats.

Följ oss på Facebook.

Följ konferensen live på webben: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Tillgängliga språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska och teckenspråk.
Du kan också se videoupptagningar från konferensen efter den 26 januari 2012.


NYHETER

EU:s medborgarinitiativ

Med Lissabonfördraget får allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken – medborgarinitiativet. Vilka särskilda regler och förfaranden som gäller framgår av Europaparlamentets och rådets förordning nr 211/2011 om medborgarinitiativet.

Genom ett medborgarinitiativ kan en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Ett medborgarinitiativ ska organiseras av en medborgarkommitté som består av minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer. Kommittén har ett år på sig att samla in de underskrifter som behövs. EU-ländernas behöriga myndigheter ska intyga att kommittén har fått in tillräckligt många underskrifter. Kommissionen har sedan tre månader på sig att pröva initiativet och besluta hur man ska gå vidare.

Observera att det inte går att lämna in medborgarinitiativ förrän tidigast den 1 april 2012.