Táto stránka bola uložená do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
POZNAČTE SI TENTO DÁTUM!

Príprava na iniciatívu občanov:
konferencia pod záštitou podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča
26. január 2012
Budova Európskej komisie Charlemagne, Brusel

Predbežný program pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Ak sa chcete zúčastniť na konferencii, zaregistrujte sa tu.
Registrácia je bezplatná a zúčastniť sa môže každý. Počet účastníkov je však obmedzený.

Navštívte na Facebooku stránku venovanú tejto konferencii, kliknite sem.

Konferencia sa bude vysielať naživo cez internet na tejto adrese: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Dostupné jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, posunková reč.
Po 26. januári 2012 bude sprístupnený aj videozáznam z konferencie.


AKTUALITY

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV

Lisabonská zmluva zaviedla novú formu účasti verejnosti na formovaní politík Európskej únie – európsku iniciatívu občanov (EIO). V súlade s ustanoveniami zmluvy prijali Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie nariadenie upravujúce pravidlá a postupy, ktorými sa riadi tento nový nástroj (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov).

Vďaka EIO bude môcť 1 milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy právnych aktov v oblastiach, v ktorých má právo legislatívnej iniciatívy. Organizátori iniciatívy občanov vytvoria občiansky výbor zložený aspoň zo 7 občanov EÚ s trvalým pobytom aspoň v 7 rôznych členských štátoch a budú mať 1 rok na zozbieranie potrebného počtu vyhlásení o podpore. Počet vyhlásení o podpore musia overiť príslušné orgány v dotknutých členských štátoch. Po overení sa iniciatíva predloží Komisii, ktorá do 3 mesiacov iniciatívu preskúma a rozhodne o tom, aké opatrenia prijme.

V súlade s nariadením bude možné začať prvé európske iniciatívy občanov od 1. apríla 2012.