Strona zarchiwizowana dnia 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
ZAPAMIĘTAJ TĘ DATĘ!

Przygotowania do europejskiej inicjatywy obywatelskiej:
Konferencja pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča
26 stycznia 2012 r.
Komisja Europejska, Budynek Charlemagne, Bruksela

Wstępny program pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Aby wziąć udział w konferencji, zarejestruj się tutaj.
Rejestracja jest bezpłatna. Zarejestrować może się każdy, w miarę dostępności miejsc.

Aby dołączyć do oficjalnej strony na Facebooku poświęconej tej konferencji, kliknij tutaj.

Transmisja internetowa na żywo z konferencji będzie dostępna pod następującym adresem: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Języki transmisji: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, język migowy.
Nagrania wideo z konferencji zostaną udostępnione po 26 stycznia 2012 r.


AKTUALNOŚCI

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

Traktat lizboński wprowadza nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej – europejską inicjatywę obywatelską. Zgodnie z postanowieniami traktatu na wniosek Komisji Europejskiej Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie, które określa zasady rządzące tym nowym instrumentem oraz procedury z nim związane (rozporządzenie (UE) nr 211/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej).

W ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może wezwać Komisję Europejską do przedstawienia projektów aktów prawnych w dziedzinach, w których Komisja jest do tego uprawniona. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej – komitet obywatelski składający się z przynajmniej 7 obywateli UE, którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych państwach członkowskich – będą mieć rok na zebranie koniecznych deklaracji poparcia. Liczbę ważnych deklaracji poparcia muszą poświadczyć właściwe organy w państwach członkowskich. Następnie w ciągu 3 miesięcy Komisja przeanalizuje inicjatywę i podejmie decyzję w sprawie działań, jakie należy w związku z nią podjąć.

Zgodnie z rozporządzeniem wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską będzie można dopiero od 1 kwietnia 2012 r.