Šī vietne tika arhivēta
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
ATZĪMĒJIET KALENDĀRĀ!

Iesildīšanās pilsoņu iniciatīvai —
konference, kuru vadīs Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs,
2012. gada 26. janvārī
Eiropas Komisijas ēkā “Charlemagne” Briselē

Programmas projekts pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Ja gribat piedalīties šajā konferencē, lūdzu, reģistrējieties te.
Reģistrācija ir par velti un pieejama visiem gribētājiem, kamēr vien ir brīvas vietas.

Konferences lapai vietnē “Facebook” varat pievienoties te.

Konferences tiešraidi tīmeklī varēs skatīties te: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Pieejamās valodas: angļu, franču, itāļu, spāņu, vācu un zīmju valoda.
Konferences ieraksts būs ieejams arī pēc 2012. gada 26. janvāra.


JAUNUMI

EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVA

Ar Lisabonas līgumu ieviesta jauna metode, kā sabiedrība var piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanā: Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI). Saskaņā ar Līgumu Eiropas Parlaments un Padome pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pieņēma regulu, kurā precizēti šī jaunā instrumenta izmantošanas noteikumi un procedūra (Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu).

Ar šīs metodes palīdzību viens miljons pilsoņu, kuri pārstāv vismaz vienu ceturtdaļu ES dalībvalstu, var aicināt Eiropas Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu projektiem jomās, kurās Komisija ir pilnvarota rīkoties. Pilsoņu iniciatīvas organizatoriem ir jāizveido pilsoņu komiteja, kurā darbojas vismaz septiņi ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās dalībvalstīs. Viņu rīcībā ir viens gads, lai no iedzīvotājiem savāktu pietiekami daudz paziņojumu par atbalstu. Atbalsta paziņojumu skaits ir jāapliecina attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Komisijai ir trīs mēneši laika iniciatīvu izskatīt un nolemt, kā rīkoties.

Saskaņā ar regulu Eiropas pilsoņu iniciatīvas varēs sākt ne agrāk kā 2012. gada 1. aprīlī.