This site has been archived on (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
COINNIGH AN DÁTA!

Ag luí isteach ar Thionscnamh na Saoránach:
Comhdháil a mbeidh Luas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič mar óstach uirthi
26 Eanáir 2012
Foirgneamh Charlemagne an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhruiséil

Dréacht-chlár pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Chun páirt a ghlacadh sa Chomhdháil seo, cláraigh anseo.
Beidh clárú saor in aisce is ar oscailt do chách, faoi réir spáis

Tar isteach sa leathanach imeachtaí Facebook atá tiomanta don chomhdháil anseo.

Déanfar sruthú gréasáin ar an gcomhdháil ag an seoladh seo a leanas:http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Teangacha atá ar fáil: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, teanga na gcomharthaí.
Beidh fáil ar fhíseáin na comhdhála tar éis 26 Eanáir 2012.


NUACHT

TIONSCNAMH EORPACH NA SAORÁNACH

Thug Conradh Liospóin Conradh Liospóin isteach cineál nua rannpháirtíochta ón bpobal i múnlú beartais an Aontais Eorpaigh, Tionscnamh Eorpach na saoránach (TES). Mar is gá de réir an Chonartha, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún Eorpach, Rialachán ina sainítear na rialacha agus an nós imeachta a rialaíonn an ionstraim nua sin (Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh).

Ceadóidh TES do 1 milliún saoránach ón gceathrú cuid de Bhallstáit an AE ar a laghad cuireadh a thabhairt don Choimisiún Eorpach tograí do ghníomhartha dlí a thabhairt ar aghaidh i réimse ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún é sin a dhéanamh. Beidh 1 bliain ag eagraithe tionscnaimh saoránach, coiste saoránach ar a mbeidh 7 saoránach AE ar a laghad a mbeidh cónaí orthu i 7 mBallstát éagsúla ar a laghad, chun na ráitis tacaíochta is gá a bhailiú. Ní mór go bhfíoróidh na húdaráis inniúla sna Ballstáit líon na ráiteas tacaíochta. Ansin beidh 3 mhí ag an gCoimisiún chun iniúchadh a dhéanamh ar an tionscnamh agus a chinneadh conas gníomhú.

De réir an Rialacháin, ní fhéadfar an chéad Tionscnamh Saoránach a sheoladh ach ó 1 Aibreán 2012 amach.