Sivusto on arkistoitu (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
TULOSSA

Kansalaisaloitekonferenssi "Warming up for the Citizens' Initiative"
Puheenjohtajana komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič
26. tammikuuta 2012
Euroopan komission Charlemagne-rakennus, Bryssel, Belgia

Alustava konferenssiohjelma pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Ilmoittautuminen
Konferenssiin on vapaa pääsy. Ilmoittautumisia otetaan vastaan niin kauan kuin paikkoja riittää.

Konferenssin Facebook-sivu

Konferenssi lähetetään suorana lähetyksenä seuraavassa osoitteessa: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Lähetystä voi seurata seuraavilla kielillä: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, viittomakieli.
Konferenssin jälkeen esitykset ovat saatavilla myös videotallenteina.


UUTISET

EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE

Lissabonin sopimuksessa säädetään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kuten sopimus edellyttää, komissio laati ehdotuksen asetukseksi, jossa määritellään kansalaisaloitteita koskevat säännöt ja menettelyt. Asetus hyväksyttiin sittemmin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, 16.2.2011).

Kansalaisaloitetta käyttäen vähintään miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla se on toimivaltainen. Kansalaisaloitteen järjestäjät muodostavat toimikunnan, jossa on oltava vähintään seitsemän EU-kansalaista vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta. Toimikunnalla on vuosi aikaa kerätä tarvittava määrä tukijoita aloitteelleen. Jäsenvaltioiden viranomaiset vahvistavat tuenilmausten määrän. Tämän jälkeen komissiolla on kolme kuukautta aikaa perehtyä aloitteeseen ja päättää jatkotoimista.

Asetuksen mukaisesti kansalaisaloitteita voi tehdä vasta 1.4.2012 alkaen.