Veebisait on arhiveeritud (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
OLETE OODATUD OSALEMA JÄRGMISEL ÜRITUSEL!

Valmistume Euroopa kodanikualgatuseks:
komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči juhitav konverents,
26. jaanuar 2012
Euroopa Komisjon, Charlemagne’i hoone, Brüssel

Esialgne kava pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Kõnealusel konverentsil osalemiseks registreeruge palun siin.
Registreerimine on tasuta ning kõigile kohtade täitumiseni avatud.

Konverentsile pühendatud leheküljega Facebookis saate ühineda siin.

Konverentsi kantakse interneti vahendusel otsepildis üle järgmisel veebilehel: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Kättesaadav järgmistes keeltes: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia ja viipekeeles.
Samuti on konverentsi videod kättesaadavad pärast 26. jaanuari 2012.


UUDISED

EUROOPA KODANIKUALGATUS

Lissaboni lepinguga kutsutakse ellu uus moodus avalikkuse osalemiseks Euroopa Liidu poliitika kujundamises – Euroopa kodanikualgatus. Vastavalt asutamislepingule võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel vastu määruse, milles määratakse kindlaks kõnealuse uue vahendi eeskirjad ja menetlused (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta).

Euroopa kodanikualgatuse raames saab 1 miljon kodanikku, kes on pärit vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest, taotleda vahetult Euroopa Komisjonilt tema pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide ettepanekute esitamist. Kodanikualgatuse eestvedajatel, vähemalt seitsmest erinevast ELi liikmesriigist pärit ning vähemalt seitsmest ELi kodanikust koosneval kodanike komiteel, on 1 aasta vajalike toetuasavalduste kogumiseks. Toetusavalduste arv peab olema kinnitatud liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt. Komisjonil on pärast seda aega 3 kuud algatuse läbivaatamiseks ning edasiste meetme üle otsustamiseks.

Määruse kohaselt saab esimesi Euroopa kodanikualgatusi käivitada vaid alates 1. aprillist 2012.