Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!

Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών:
Ημερίδα υπό την αιγίδα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς
26 Ιανουαρίου 2012
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κτήριο Charlemagne, Βρυξέλλες

Σχέδιο προγράμματος pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Για να εγγραφείτε στην ημερίδα, κάντε κλικ εδώ.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και ανοικτή για όλους, εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Δείτε εδώ τη σελίδα Facebook αφιερωμένη στην ημερίδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα ζωντανά στην ακόλουθη διεύθυνση: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Διαθέσιμες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, νοηματική γλώσσα.
Μετά τις 26 Ιανουαρίου 2012, θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμα τα βίντεο της ημερίδας.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει μια νέα μορφή συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Σύμφωνα με τη Συνθήκη, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν αυτό το νέο εργαλείο (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών).

Η ΕΠΠ θα δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες, από τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σε τομέα της αρμοδιότητάς της. Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών, δηλαδή, μια επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες κρατών μελών, οι οποίο είναι κάτοικοι τουλάχιστον 7 διαφορετικών κρατών μελών, θα έχουν ένα έτος στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες δηλώσεις υποστήριξης. Ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης πρέπει να πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες για να εξετάσει την πρωτοβουλία και να αποφασίσει με ποιόν τρόπο θα ενεργήσει.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, η υποβολή μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα είναι δυνατή από την 1η Απριλίου 2012.