Dette websted blev arkiveret den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Opvarmning til borgerinitiativet:
En konference med næstformand for Kommissionen, Maroš Šefčovič, som vært
Den 26. januar 2012
Europa-Kommissionens Charlemagnebygning i Bruxelles

Udkast til program pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Hvis du vil deltage i konferencen, kan du tilmelde dig her.
Det er gratis at tilmelde sig. Alle kan deltage, så længe der er ledige pladser.

Følg konferencen på Facebook her.

Konferencen streames live på nettet: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, tegnsprog.
Du kan også se konferencen som videoklip efter den 26. januar 2012.


NYHEDER

DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV

Med Lissabontraktaten får borgerne en helt ny mulighed for at deltage i EU's beslutningstagning, nemlig gennem det europæiske borgerinitiativ. På grundlag af traktaten vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en forordning efter forslag fra Kommissionen, hvori man fastsætter reglerne og procedurerne for det nye initiativ (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer).

Med et borgerinitiativ kan én million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag til retsakter på områder, hvor den har beføjelse til det. Initiativtagerne til et borgerinitiativ skal danne en borgerkomité på mindst syv EU-borgere, som skal være bosat i mindst syv forskellige EU-lande. De har et år til at indsamle de nødvendige støttetilkendegivelser. Antallet af støttetilkendegivelser skal attesteres af de kompetente myndigheder i medlemslandene. Kommissionen har derefter 3 måneder til at behandle initiativet og træffe en afgørelse.

Ifølge forordningen vil det første europæiske borgerinitiativ kunne fremsættes fra og med den 1. april 2012.