Tato stránka byla uložena do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘE!

Příprava na zahájení občanských iniciativ:
Konference pořádaná místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem
26. ledna 2012
Evropská komise – budova Charlemagne, Brusel

Předběžný program pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

Pokud se chcete konference zúčastnit, zaregistrujte se zde.
Na konferenci se mohou přihlásit všichni zájemci (do naplnění kapacity). Účast je bezplatná.

Můžete také navštívit naši stránku na Facebooku, která je věnována výhradně této konferenci.

Konference bude vysílána v přímém přenosu na této adrese: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Dostupné jazyky: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, znaková řeč.
Videozáznam z konference bude k dispozici po 26. lednu 2012.


AKTUALITY

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INCIATIVA

Lisabonská smlouva zavádí novou formu účasti veřejnosti na tvorbě politiky Evropské unie. Jedná se o tzv. evropskou občanskou iniciativu. Podle ustanovení Smlouvy přijaly Evropský parlament a Rada (na základě návrhu Evropské komise) nařízení, jež stanoví pravidla a postupy, kterými se bude tento nový nástroj řídit (nařízení (EU) č. 211/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě).

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy může skupina občanů čítající alespoň jeden milion osob, v níž jsou zastoupeni občané z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU, vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh legislativního aktu v oblasti, ve které jí to její pravomoce umožňují. Organizátoři občanské iniciativy, kteří ustaví výbor občanů složený nejméně ze sedmi občanů EU s bydlištěm nejméně v sedmi různých členských státech, mají jeden rok na to, aby shromáždili nezbytný počet prohlášení o podpoře. Počet prohlášení o podpoře musí být potvrzen příslušnými orgány členských států. Komise má tři měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí o dalším postupu.

Podle nařízení je možné začít předkládat evropské občanské iniciativy od 1. dubna 2012.