Този сайт бе архивиран на (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ ТАЗИ ДАТА!

Подготовка за гражданската инициатива:
конференция, чийто домакин ще бъде заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович
26 януари 2012 г.
сграда „Charlemagne“ на Европейската комисия в Брюксел

Предварителна програма pdf - 649 KB [649 KB] English (en) français (fr)

За да участвате в тази конференция, моля, регистрирайте се тук.
Регистрацията е безплатна и открита за всички до изчерпване на наличните места.

Присъединете се към страницата във Facebook, посветена на конференцията.

Конференцията ще се излъчва пряко онлайн на следния адрес: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/warmingup2012
Достъпни езици: английски, френски, немски, испански, италиански, жестомимичен език.
След 26 януари 2012 г. ще е достъпен и видеозапис на конференцията.


НОВИНИ

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

С Договора от Лисабон се въвежда нова форма на обществено участие във формирането на политиката на Европейския съюз - Европейската гражданска инициатива (ECI). Съгласно Договора, по предложение на Европейската комисия Европейският парламент и Съветът приеха Регламент, с който се определят правилата и процедурите за този нов инструмент (Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива).

Европейската гражданска инициатива ще позволи 1 млн. граждани от най-малко една четвърт от държавите-членки на ЕС да поискат от Комисията да представи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия за това. Организаторите на гражданската инициатива - граждански комитет, съставен от поне 7 граждани на ЕС, живеещи в най-малко 7 държави-членки, ще разполагат с една година за събиране на необходимите изявления за подкрепа. Броят на изявленията за подкрепа трябва да бъде удостоверен от компетентните органи в страните членки. След това Комисията ще разполага с 3 месеца, за да разгледа инициативата и да реши какво да предприеме.

Според Регламента начало на европейски граждански инициативи може да се даде от 1 април 2012 г.