Denna webbplats arkiverades den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Titel
Offentligt samråd om EU:s medborgarinitiativ
Politikområde
Allmänna och institutionella frågor
Målgrupp
Alla intressenter
Samrådsperiod
Från 1.11.2004 till 31.3.2005 Samrådet är nu avslutat
Syftet med samrådet
Med Lissabonfördraget får allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken – medborgarinitiativet. Som EU-medborgare kan du nu själv ta initiativ till nya lagar. Genom att samla in en miljon namnunderskrifter från flera länder kan du uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag på ett område där EU har befogenhet. Innan du kan börja använda dig av medborgarinitiativet, måste EU dock införa vissa grundläggande regler och förfaranden.
Med tanke på hur viktig den här nya rättigheten är för såväl enskilda som organisationer och myndigheter, har kommissionen hållit ett offentligt samråd om hur medborgarinitiativet ska fungera i praktiken.
I sin grönbok inför samrådet förklarade kommissionen vilka rättsliga, administrativa och praktiska aspekter som skulle regleras. Man ställde också ett antal konkreta frågor till själva samrådet. Sista dag för att lämna synpunkter var den 31 januari 2010.
Läs samrådsdokumentet
Grönbok om EU:s medborgarinitiativ pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
EU-initiativ i korthet pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)
Webbplats om Lissabonfördraget
Vanliga frågor pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Pressmeddelande
Kontakt
Ansvarig avdelningEuropeiska kommissionen
Generalsekretariatet
Direktorat E: Bättre lagstiftning, institutionella frågor
Enhet E.1: Institutionella frågor
e-postECI-Consultation@ec.europa.eu
postadressEuropeiska kommissionen
1049 Bryssel
Belgien
Läs bidragen English (en)
För att öka insynen har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i registret över intresseorganisationer och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Bidrag från organisationer som inte registrerat sig har publicerats som enskilt bidrag.
Resultatet av samrådet och kommande etapper
Offentlig utfrågning om EU:s medborgarinitiativ – Bryssel den 22 februari 2010
Samråd om EU:s medborgarinitiativ – resultat pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Skydd av personuppgifterSekretesspolicy pdf - 18 KB [18 KB] English (en)