Táto stránka bola uložená do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Názov
Verejná konzultácia o európskej iniciatíve občanov
Oblasť(ti) politiky
Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
Cieľová(-é) skupina(-y)
Všetky zainteresované strany
Obdobie trvania konzultácie
Od 11.11.2009 do 31.01.2010 Táto verejná konzultácia je ukončená
Predmet konzultácie
Lisabonská zmluva zavádza novú formu účasti verejnosti na formovaní politík Európskej únie – európsku iniciatívu občanov, vďaka ktorej môže jeden milión občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, priamo vyzvať Európsku komisiu, aby v ich záujme predložila vhodný návrh v oblasti spadajúcej do pôsobnosti EÚ. Na to, aby občania mohli začať uplatňovať toto svoje nové právo, je potrebné prijať základné pravidlá a stanoviť postupy formou nariadenia EÚ.
S ohľadom na význam tohto nového nástroja pre občanov, občiansku spoločnosť a zainteresované strany v celej EÚ, Komisia otvorila širokú verejnú konzultáciu s cieľom zozbierať názory a reakcie všetkých dotknutých strán na to, ako by mala iniciatíva občanov v praxi fungovať.
V zelenej knihe, ktorou sa otvára konzultácia, nájdete nielen prehľad právnych, administratívnych a praktických oblastí, ktoré budú musieť byť upravené v nariadení, ale aj otázky, na ktoré mohli zainteresované strany odpovedať v rámci konzultácie do 31. januára 2010.
Zobraziť konzultačný dokument
Zelená kniha o európskej iniciatíve občanov pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) suomi (fi)
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Zhrnutie pre občanov pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Webová lokalita venovaná Lisabonskej zmluve
Najčastejšie otázky pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Tlačové správy
Kontaktné údaje
zodpovedný útvarEurópska komisia
Generálny sekretariát
Riaditeľstvo E „Lepšia právna úprava a inštitucionálne otázky“
Oddelenie E.1 „Inštitucionálne otázky“
e-mailECI-Consultation@ec.europa.eu
poštová adresaEurópska komisia
B - 1049 Brusel
Zobraziť príspevky English (en)
V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri záujmových skupín a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Vypočutie zúčastnených strán na tému európska iniciatíva občanov – Brusel, 22. február 2010
Výsledky verejnej konzultácie o zelenej knihe venovanej európskej iniciatíve občanov pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Ochrana osobných údajovOsobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pdf - 18 KB [18 KB] English (en)