Strona zarchiwizowana dnia 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Temat konsultacji
Konsultacje społeczne w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Obszary polityki
Sprawy ogólne i instytucjonalne
Grupy docelowe
Wszystkie zainteresowane strony
Czas trwania konsultacji
Od 11.11.2009 r. do 31.01.2010 r. Konsultacje społeczne na ten temat zostały zakończone
Cel konsultacji
Traktat lizboński wprowadza nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki UE – prawo inicjatywy obywatelskiej. Oznacza ona, że milion obywateli reprezentujących znaczną liczbę państw członkowskich może bezpośrednio zwrócić się do Komisji o podjęcie inicjatywy prawodawczej w interesujących ich sprawach podlegających kompetencjom UE. Zanim będzie można korzystać z nowego prawa, konieczne jest określenie w unijnym rozporządzeniu kilku podstawowych zasad i procedur.
Ponieważ ten nowy instrument prawny ma duże znaczenie dla obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów w całej UE, Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje społeczne, aby poznać zdanie wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak w praktyce powinna funkcjonować inicjatywa obywatelska.
W związku z tym opublikowano zieloną księgę przedstawiającą w zarysie zagadnienia prawne, administracyjne i aspekty praktyczne, które będą musiały zostać objęte przepisami rozporządzenia. Poruszono w niej również szereg kwestii, na temat których zainteresowane strony mogą się wypowiedzieć do dnia 31 stycznia 2010 r.
Zobacz dokument konsultacyjny
Zielona księga w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Dokumenty źródłowe i inne, konsultacje o podobnej tematyce
Co nowego w UE pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Strona internetowa poświęcona traktatowi lizbońskiemu
Często zadawane pytania pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Komunikat prasowy
Kontakt
Dział KomisjiKomisja Europejska
Sekretariat Generalny
Dyrekcja E − Doskonalenie uregulowań prawnych i zagadnienia instytucjonalne
Dział E.1 − Zagadnienia instytucjonalne
E-mail:ECI-Consultation@ec.europa.eu
Adres pocztowy:Komisja Europejska
B - 1049 Bruksela
Zobacz odpowiedzi English (en)
Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze grup interesu oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Spotkanie z zainteresowanymi stronami poświęcone europejskiej inicjatywie obywatelskiej − Bruksela, 22 lutego 2010 r.
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zielonej księgi na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Ochrona danych osobowychOświadczenie o ochronie prywatności pdf - 18 KB [18 KB] English (en)