Dan is-sit ġie arkivjat (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Titlu
Konsultazzjoni pubblika dwar l-Inizjattiva Ewropea għaċ-Ċittadini
Qasam/Oqsma ta' Politika
Affarijiet Ġenerali u Istituzzjonali
Grupp(i) fil-mira
Il-partijiet interessati kollha
Perjodu ta’ konsultazzjoni
Mill-11.11.2009 sal-31.01.2010 Din il-konsultazzjoni pubblika issa ntemmet
L-għan tal-konsultazzjoni
It-Trattat ta' Liżbona jintroduċi forma ġdida ta' parteċipazzjoni pubblika fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea, l-inizjattiva Ewropea għaċ-ċittadini, li tippermetti miljun ċittadin minn numru sinifikanti ta' Stati Membri biex jitolbu direttament lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq inizjattiva ta' interess għalihom f'qasam ta' kompetenza tal-UE. Qabel ma ċ-ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt ġdid, iridu jiġu stabbiliti ftit regoli u proċeduri bażiċi f'Regolament tal-UE.
Minħabba l-importanza ta' dan l-istrument ġdid għaċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili u kull min huwa interessat madwar l-UE, il-Kummissjoni fetħet konsultazzjoni pubblika wiesgħa biex tara kif għandha taħdem fil-prattika l-inizjattiva għaċ-ċittadini.
Il-Green Paper, li tniedi din il-konsultazzjoni, tagħti ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet legali, amministrattivi u prattiċi li jridu jiġu indirizzati fir-Regolament u tpoġġi numru ta' mistoqsijiet li l-partijiet interessati huma mistiedna jirrispondu sal-31 ta' Jannar 2010.
Ara d-dokument ta’ konsultazzjoni
Green Paper dwar l-Inizjattiva għaċ-Ċittadini pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
Taqsira għall-pubbliku pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Sit web dwar it-Trattat ta' Liżbona
FAQ pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Stqarrija għall-istampa
Dettalji biex tikkuntattjana
servizz responsabbliKummissjoni Ewropea
Segretarjat Ġenerali
Direttorat E "Regolamentazzjoni Aħjar u Kwistjonijiet Istituzzjonali"
Unità E.1 "Kwistjonijiet Istituzzjonali"
e-mailECI-Consultation@ec.europa.eu
indirizz postaliKummissjoni Ewropea
B - 1049 Brussels
Ara l-kontribuzzjonijiet English (en)
Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet huma mistiedna jipprovdu lill-pubbliku bit-tagħrif rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-Reġistru Rappreżentattiv tal-Interess u jissottomettu għall-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu. Jekk l-organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tiġi ppubblikata separatament mill-organizzazzjonijiet reġistrati.
Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Smigħ tal-Partijiet Interessati dwar l-Inizjattiva għaċ-Ċittadini - Brussell, 22 ta' Frar 2010
Riżultat tal-konsultazzjoni pubblika abbażi tal-Green Paper dwar l-Inizjattiva għaċ-Ċittadini pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Il-protezzjoni tad-dejta personaliStqarrija speċifika dwar il-privatezza pdf - 18 KB [18 KB] English (en)