Šī vietne tika arhivēta
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Nosaukums
Sabiedriska apspriešana par ES pilsoņu iniciatīvu
Politikas joma(-s)
Vispārīgi un institucionāli jautājumi
Mērķa grupa(-s)
Visas ieinteresētās personas
Apspriešanas periods
No 11.11.2009. līdz 31.1.2010. Šī sabiedriskā apspriešana ir beigusies.
Apspriešanas mērķis
Lisabonas līgumā paredzēts jauns veids, kā sabiedrība var piedalīties ES politikas veidošanā, proti, ES pilsoņu iniciatīva. Ar tās palīdzību sabiedrība var aicināt Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus kādā no ES kompetences jomām. Iniciatīva jāparaksta vismaz vienam miljonam ES pilsoņu, kas pārstāv ievērojamu ES dalībvalstu skaitu. Lai sabiedrība varētu sākt izmantot šīs jaunās tiesības, ir jānosaka daži pamatprincipi un procedūras, turklāt tas jādara īpašā ES regulā.
Ņemot vērā šā jaunā rīka nozīmību iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un ieinteresētajām personām visā ES, Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisku apspriešanu, kurā tā vēlas uzklausīt visu ieinteresēto personu viedokli par to, kā jaunā iniciatīva būtu jāīsteno praksē.
Apspriešana aizsākusies līdz ar Komisijas publicēto Zaļo grāmatu par ES pilsoņu iniciatīvu. Tajā sniegts pārskats par juridiskiem, administratīviem un tehniskas dabas jautājumiem, kas jāatrisina ar jaunās regulas palīdzību. Tāpat arī uzdoti vairāki jautājumi, uz kuriem ieinteresētās personas aicinātas atbildēt līdz 2010. gada 31. janvārim.
Skatīt apspriešanas dokumentu
Zaļā grāmata par ES pilsoņu iniciatīvu pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Kopsavilkums sabiedrībai pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Tīmekļa vietne par Lisabonas līgumu
Bieži uzdotie jautājumi pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Paziņojums presei
Kontaktinformācija
atbildīgais dienestsEuropean Commission
Secretariat General
Directorate E "Better Regulation and Institutional Issues"
Unit E.1 "Institutional Issues"
e-pasts:ECI-Consultation@ec.europa.eu
pasta adrese:European Commission
B - 1049 Brussels
Skatīt nosūtītos komentārus English (en)
Pārredzamības interesēs organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju, kas attiecas uz tām, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.
Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Ieinteresēto personu uzklausīšana par ES pilsoņu iniciatīvu (Briselē 2010. gada 22. februārī)
Zaļās grāmatas par ES pilsoņu iniciatīvu sabiedriskās apspriešanas rezultāts pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Personas datu aizsardzībaKonfidencialitātes paziņojums pdf - 18 KB [18 KB] English (en)