Ši tinklavietė buvo archyvuota (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Pavadinimas
Viešos konsultacijos dėl Europos piliečių iniciatyvos
Politikos sritis (-ys)
Bendrieji ir institucijų reikalai
Tikslinė(-s) grupė(-s)
Visos suinteresuotosios šalys
Konsultacijų laikotarpis
Nuo 2009 11 11 iki 2010 01 31 Šios viešos konsultacijos baigtos
Konsultacijų tikslas
Europos piliečių iniciatyva – Lisabonos sutartimi nustatytas naujas visuomenės dalyvavimo ES politikos formavimo procese būdas. Naudodamiesi šios iniciatyvos teise ES piliečiai (iniciatyvą turi remti ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių) gali kreiptis tiesiai į Europos Komisiją prašydami parengti jiems svarbų ES kompetencijai priklausančios srities pasiūlymą. Kad piliečiai galėtų naudotis šia nauja teise, reikia ES reglamentu nustatyti keletą pagrindinių taisyklių ir procedūrų.
Atsižvelgdama į šios naujos priemonės svarbą visos ES piliečiams, pilietinei visuomenei ir suinteresuotosioms šalims ir norėdama sužinoti jų nuomonę apie praktinį šios iniciatyvos įgyvendinimą, Europos Komisija paskelbė plataus masto viešas konsultacijas.
Žaliojoje knygoje, kuria pradėtos šios konsultacijos, apžvelgiami teisiniai, administraciniai ir praktiniai klausimai, kurie turi būti sprendžiami reglamentu. Joje užduodama klausimų, į kuriuos suinteresuotųjų šalių prašyta atsakyti iki 2010 m. sausio 31 d.
Rodyti konsultacijų dokumentą
Žalioji knyga dėl Europos piliečių iniciatyvos pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Santrauka piliečiams pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Lisabonos sutarčiai skirta interneto svetainė
DUK pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Pranešimas spaudai
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnybaEuropean Commission
Secretariat General
Directorate E "Better Regulation and Institutional Issues"
Unit E.1 "Institutional Issues"
E. paštasECI-Consultation@ec.europa.eu
Pašto adresasEuropean Commission
B-1049 Brussels
Rodyti nuomones English (en)
Skaidrumo dėlei organizacijos buvo raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo registruotų organizacijų nuomonių.
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Europos piliečių iniciatyvos suinteresuotųjų šalių susitikimas Briuselyje 2010 m. vasario 22 d.
Viešų konsultacijų dėl Žaliosios knygos dėl Europos piliečių iniciatyvos rezultatai pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Asmens duomenų apsaugaPranešimas apie privatumo apsaugą pdf - 18 KB [18 KB] English (en)