This site has been archived on (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Teideal
Comhairliúchán poiblí faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach
Réimse/í beartais
Gnóthaí Institiúideacha agus Ginearálta
Spriocghrúpa(í)
Gach páirtí leasmhar
Tréimhse an chomhairliúcháin
Ó 11.11.2009 go 31.01.2010 Tá an comhairliúchán poiblí seo dúnta anois
Cuspóir an chomhairliúcháin
Tá cineál nua rannpháirtíochta don phobal i múnlú bheartais an Aontais Eorpaigh á thabhairt isteach ag Conradh Liospóin, tionscnamh Eorpach na saoránach, a cheadaíonn do mhilliún Eorpach, ar náisiúnaigh iad ó líon suntasach Ballstát, a iarraidh go díreach ar an gCoimisiún Eorpach tionscnamh ar spéis leo é a thabhairt ar aghaidh i gceann de réimsí inniúlachta an AE. Sular féidir le saoránaigh feidhm a bhaint as an gceart nua sin, ní mór roinnt bunrialacha agus nósanna imeachta a leagan síos i rialachán de chuid an AE.
Toisc a thábhachtaí atá an uirlis nua seo do na saoránaigh, don tsochaí shibhialta agus do pháirtithe leasmhara ar fud an AE, d'oscail an Coimisiún comhairliúchán leathan poiblí chun tuairimí na bpáirtithe leasmhara uile a lorg faoin tslí ar cheart do thionscnamh na saoránach oibriú go praiticiúil.
An Páipéar Uaine, a sheolann an comhairliúchán sin, tugann sé forléargas faoi na ceisteanna dlí, riaracháin is praiticiúla ar gá tabhairt fúthu sa Rialachán agus cuireann sé roinnt ceisteanna a bhfuil cuireadh ag páirtithe leasmhara iad a fhreagairt faoin 31 Eanáir 2010.
Féach ar dhoiciméad an chomhairliúcháin
Páipéar Uaine faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Doiciméid tagartha agus comhairliúcháin eile ábhartha
Tionscnamh na Saoránach pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Suíomh gréasáin faoi Chonradh Liospóin
CCanna pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Preaseisiúint
Sonraí teagmhála
seirbhís atá freagrachAn Coimisiún Eorpach
Ard-Rúnaíocht
Stiúrthóireacht E "Rialú níos fearr agus Ceisteanna Institiúideacha"
Aonad E.l "Ceisteanna Institiúideacha"
r-phostECI-Consultation@ec.europa.eu
seoladh poistAn Coimisiún Eorpach
B – 1049 An Bhruiséil
Féach ar na haighneachtaí English (en)
Ar son na trédhearcachta, tá cuireadh á thabhairt d'eagrais faisnéis ábhartha fúthu féin a chur ar fáil don phobal trí chlárú i gClár na nIonadaithe Leasanna agus trí ghlacadh lena Chód Iompraíochta. Murar cláraíodh an t-eagras, foilsofar an aighneacht mar mhír ar leith amach ó aighneachtaí na n-eagras cláraithe.
Toradh an chomhairliúcháin agus na chéad chéimeanna eile
Éisteacht na bPáirtithe Leasmhara faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach - an Bhruiséil, 22 Feabhra 2010
Toradh an chomhairliúcháin phoiblí faoin bPáipéar Uaine faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Cosaint sonraí pearsantaSainráiteas príobháideachta pdf - 18 KB [18 KB] English (en)