Sivusto on arkistoitu (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Otsikko
Julkinen kuuleminen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta
Politiikan ala(t)
Yleiset ja institutionaaliset asiat
Kohderyhmä(t)
Kaikki sidosryhmät
Kuulemisen kesto
11.11.2009–31.1.2010 Kuuleminen on päättynyt
Kuulemisen tavoite
Lissabonin sopimuksessa säädetään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kansalaisaloitteen kautta miljoona kansalaista useasta jäsenmaasta voi suoraan pyytää Euroopan komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteen asiasta, joka kuuluu EU:n toimivallan piiriin. Ennen kuin kansalaiset voivat alkaa käyttää kansalaisaloitetta, sille on määriteltävä EU-lainsäädännössä tiettyjä perusperiaatteita ja menettelyjä.
Koska tämän uuden vaikutuskanavan merkitys on suuri kaikille EU-kansalaisille, kansalaisyhteiskunnan edustajille ja sidosryhmille, komissio järjesti asiasta laajan julkisen kuulemisen. Kuulemisen tarkoituksena oli kerätä asianosaisten mielipiteitä kansalaisaloitteen käytännön toteuttamisesta.
Kuulemisen pohjaksi on julkaistu vihreä kirja. Siinä esitellään yleisesti sellaiset oikeudelliset, hallinnolliset ja käytännön kysymykset, joista on säädettävä kansalaisaloitetta koskevassa asetuksessa, ja esitetään kysymyksiä, joihin asianosaiset voivat vastata 31.1.2010 mennessä.
Tutustu kuulemisasiakirjaan
Vihreä kirja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk)
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Yleistajuinen tiivistelmä pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
Lissabonin sopimus -sivusto
Usein kysyttyä pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Lehdistötiedote
Yhteystiedot
Asiasta vastaava yksikköEuropean Commission
Secretariat General
Directorate E "Better Regulation and Institutional Issues"
Unit E.1 "Institutional Issues"
SähköpostiECI-Consultation@ec.europa.eu
PostiosoiteEuropean Commission
B - 1049 Brussels
Tutustu vastauksiin English (en)
Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita on pyydetty antamaan asiaankuuluvat tiedot itsestään rekisteröitymällä edunvalvojien rekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään.
Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva sidosryhmien kuulemistilaisuus - Bryssel 22.2.2010
Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevää vihreää kirjaa koskevan julkisen kuulemisen tulokset pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Henkilötietojen suojaTietosuojaperiaatteet pdf - 18 KB [18 KB] English (en)