Veebisait on arhiveeritud (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Pealkiri
Avalik konsultatsioon: Euroopa kodanikualgatus
Poliitikavaldkond/-valdkonnad
Üld- ja institutsioonilised küsimused
Sihtrühm(ad)
Kõik huvitatud pooled
Konsultatsiooni kestus
Alates 11.11.2009 kuni 31.01.2010 See avalik konsultatsioon on nüüd lõppenud
Konsultatsiooni eesmärk
Lissaboni lepinguga kutsutakse ellu uus moodus avalikkuse osalemiseks Euroopa Liidu poliitika kujundamises – Euroopa kodanikualgatuse raames saab vähemalt miljon kodanikku, kes on olulise hulga liikmesriikide kodanikud, taotleda vahetult Euroopa Komisjonilt ELi pädevusvaldkonda kuuluvate neid huvitavate algatuste käivitamist. Enne seda, kui kodanikud saavad oma uut õigust kasutama hakata, tuleb ELi määrusega sätestada mõned põhireeglid ja menetlused.
Arvestades selle uue vahendi/võimaluse olulisust kodanikele, ühiskonnale ja sidusrühmadele kõikjal ELis, on Euroopa Komisjon käivitanud laialdase avaliku konsultatsiooni, et koguda kõigilt huvitatud pooltelt arvamusi selle kohta, kuidas kodanikualgatus peaks praktikas toimima.
Avalikku arutelu sissejuhatavas rohelises raamatus esitatakse ülevaade õiguslikest, halduslikest ja praktilistest küsimustest, mida on vaja määruses käsitleda, ning esitatakse hulk küsimusi, millele huvitatud pooltel palutakse vastata 31. jaanuariks 2010.
Vaadake konsultatsioonidokumenti
Roheline raamat Euroopa kodanikualgatuse kohta pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Lühikokkuvõte pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Lissaboni lepingu veebisait
KKK pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Pressiteade
Kontaktandmed
vastutav talitusEuropean Commission
Peasekretariaat
Direktoraat E „Parem reguleerimine ja institutsionaalsed küsimused”
Üksus E.l „Institutsionaalsed küsimused”
e-postECI-Consultation@ec.europa.eu
postiaadressEuroopa Komisjon
B-1049 Brüssel
Vaadake laekunud vastuseid English (en)
Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada enda kohta asjakohane teave, registreerudes huvide esindajate registris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.
Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Sidusrühmade ärakuulamine Euroopa kodanikualgatuse kohta – Brüssel, 22. veebruar 2010
Avaliku konsultatsiooni tulemused Euroopa kodanikualgatust käsitleva rohelise raamatu kohta pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Isikuandmete kaitseIsikuandmete kaitse põhimõtted pdf - 18 KB [18 KB] English (en)