Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Τίτλος
Δημόσια διαβούλευση για την "Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών"
Τομείς πολιτικής
Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
Ομάδες- στόχοι
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
Περίοδος διαβούλευσης
Από 11.11.2009 έως 31.01.2010 Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε
Στόχος της διαβούλευσης
Μια νέα μορφή συμμετοχής του κοινού στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη "Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών", εισάγεται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες, από έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών, να ζητούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μια πρωτοβουλία σε τομέα αρμοδιότητας της ΕΕ. Για να μπορούν οι πολίτες να ασκούν το νέο αυτό δικαίωμα, θα πρέπει πρώτα να θεσπιστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες και διαδικασίες με κανονισμό της ΕΕ.
Δεδομένης της σημασίας του νέου αυτού εργαλείου για τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους σε όλη την ΕΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία δημόσια διαβούλευση , προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη η πρωτοβουλία των πολιτών.
Η Πράσινη Βίβλος, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται αυτή η διαβούλευση, παρουσιάζει τα νομικά, διοικητικά και άλλα πρακτικά θέματα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του νέου κανονισμού και θέτει ορισμένα ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι έως τις 31 Ιανουαρίου 2010.
Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης
Πράσινη Βίβλος για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Περίληψη για τον πολίτη pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Δικτυακός τόπος για τη Συνθήκη της Λισαβόνας
Συχνές ερωτήσεις pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Δελτία Τύπου
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσίαΕυρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία
Διεύθυνση Ε "Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και θεσμικά θέματα"
Μονάδα E.l "Θεσμικά θέματα"
ηλεκτρονική διεύθυνσηECI-Consultation@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνσηΕυρωπαϊκή Επιτροπή
B - 1049 Brussels
Δείτε τις απαντήσεις English (en)
Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά, μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας του. Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Ακρόαση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών - Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010
Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΕιδική δήλωση περί απορρήτου pdf - 18 KB [18 KB] English (en)