Dette websted blev arkiveret den (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Titel
Offentlig høring om det europæiske borgerinitiativ
Politikområde(r)
Generelle og institutionelle anliggender
Målgruppe(r)
Alle berørte parter
Høringsperiode
Fra 11. november 2009 til 31. januar 2010 Denne offentlige høring er nu afsluttet
Formål med høringen
Med Lissabontraktaten får borgerne større mulighed for at deltage i EU's beslutningstagning. Det europæiske borgerinitiativ betyder nemlig, at alle kan opfordre Kommissionen til at komme med nye initiativer på områder, de interesserer sig for. Initiativet skal støttes af mindst en million EU-borgere, der kommer fra et betydeligt antal medlemslande, og vedrøre et område, hvor EU har kompetence. Før initiativet kan føres ud i praksis, skal EU vedtage en forordning med en række grundlæggende regler og procedurer.
Der er tale om et vigtigt nyt redskab for borgere, civilsamfund og interesseparter over hele EU. Derfor har Kommissionen indledt en bred offentlig høring for at indhente synspunkter om, hvordan borgerinitiativet bør fungere i praksis.
I grønbogen, der danner grundlag for høringen, giver Kommissionen et overblik over de retlige, administrative og praktiske udfordringer, som forordningen skal tage fat om. Den stiller også en række spørgsmål, som den beder høringsdeltagerne om at svare på senest den 31. januar 2010.
Se høringsdokument
Grønbog om europæiske borgerinitiativer pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Referencedokumenter og andre relevante høringer
EU-resumé pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Websted om Lissabontraktaten
Spørgsmål og svar pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Pressemeddelelse
Kontaktinformation
ansvarlig tjenestegrenEuropa-Kommissionen
Generalsekretariatet
Direktorat E "Bedre lovgivning og institutionelle anliggender"
Kontor E.1 "Institutionelle anliggender"
e-mailECI-Consultation@ec.europa.eu
postadresseEuropa-Kommissionen
B - 1049 Bruxelles, Belgien
Se bidragene English (en)
For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i registret over interesserepræsentanter og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.
Resultater af høringen og næste skridt
Høring af de berørte parter om det europæiske borgerinitiativ - Bruxelles, 22. februar 2010
Resultat af den offentlige høring om grønbogen om europæiske borgerinitiativer pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Beskyttelse af personoplysningerSærlig databeskyttelseserklæring pdf - 18 KB [18 KB] English (en)