Tato stránka byla uložena do archívu 27/01/2012
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Název
Konzultace s veřejností o evropské občanské iniciativě
Oblast
Obecné a institucionální záležitosti
Cílová skupina
Všechny zainteresované subjekty
Trvání konzultace
Od 11.11.2009 do 31.1.2010 Konzultace je už ukončena
Cíl konzultace
Lisabonská smlouva zavádí novou formu účasti veřejnosti na tvorbě politiky Evropské unie. Jedná se o tzv. evropskou občanskou iniciativu, na jejímž základě může nejméně jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států vyzvat Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU. Aby mohli občané toto své nové právo začít využívat, je třeba přijmout nařízení, kterým se stanoví příslušná základní pravidla a postupy.
Vzhledem k významu tohoto nového nástroje pro občanskou společnost a zájmové skupiny z celé EU zahájila Komise širokou konzultaci s veřejností, aby zjistila názory všech zainteresovaných subjektů na to, jak by občanská iniciativa měla fungovat v praxi.
Zelená kniha, která tuto konzultaci zahajuje, poskytuje přehled právních, správních a praktických otázek, jež bude muset nařízení řešit, a klade některé otázky, na něž by se zainteresované subjekty měly pokusit odpovědět. Konzultace bude ukončena 31. ledna 2010.
Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci
Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě pdf - 64 KB [64 KB] български (bg) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Referenční dokumenty a související konzultace
Shrnutí pro veřejnost pdf - 20 KB [20 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Internetové stránky o Lisabonské smlouvě
Časté dotazy pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Tisková zpráva
Kontaktní údaje
příslušný útvarEvropská komise
Generální sekretariát
ředitelství E – Zlepšování právních předpisů a institucionální záležitosti
oddělení E.1 - Institucionální záležitosti
e-mailECI-Consultation@ec.europa.eu
poštovní adresaEvropská komise
B – 1049 Brusel
Zobrazit příspěvky English (en)
V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku zástupců zájmových skupin, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků organizací registrovaných.
Výsledky konzultace a další kroky
Slyšení zúčastněných stran týkající se evropské občanské iniciativy – Brusel, 22. února 2010
Výsledky veřejné konzultace k Zelené knize o evropské občanské iniciativě pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Ochrana osobních údajůProhlášení o ochraně osobních údajů pdf - 18 KB [18 KB] English (en)