Този сайт бе архивиран на (27/01/2012)
27/01/2012
Print versionDecrease textIncrease text
Заглавие
Обществена консултация относно Европейската гражданска инициатива
Области на политиката
Общи и институционални въпроси
Целеви групи
Всички заинтересовани страни
Период на консултацията
От 11.11.2009 г. до 31.01.2010 г. Тази обществена консултация приключи
Цел на консултацията
С Договора от Лисабон се въвежда нова форма на обществено участие в оформянето на политиката на Европейския съюз - Европейската гражданска инициатива, която позволява един милион граждани от достатъчно голям брой държави-членки да приканят Европейската комисия да представи инициатива в област, която представлява интерес за тях, в рамките на правомощията на ЕС. Преди гражданите да могат да започнат упражняването на това ново право, е необходимо с регламент на ЕС да се определят някои основни правила и процедури.
С оглед на важността на този нов инструмент за гражданите, гражданското общество и заинтересованите лица в целия ЕС, Комисията започна широка обществена консултация , за да проучи вижданията на всички заинтересовани страни за това как трябва да функционира на практика гражданската инициатива.
В зелената книга, с която се дава начало на тази консултация, се прави обзор на правните, административните и практическите аспекти, които ще трябва да бъдат изяснени с регламента, и се задават редица въпроси, на които заинтересованите страни са приканени да отговорят до 31 януари 2010 г.
Разглеждане на документа за консултация
Зелена книга за Европейската гражданска инициатива pdf - 64 KB [64 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi)
Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация
Резюме за гражданите pdf - 20 KB [20 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
Уебсайт за Договора от Лисабон
Често задавани въпроси pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
Съобщение за медиите
За контакти
Отговорна службаEuropean Commission
Secretariat General
Directorate E "Better Regulation and Institutional Issues"
Unit E.1 "Institutional Issues"
Електронен адресECI-Consultation@ec.europa.eu
Пощенски адресEuropean Commission
B - 1049 Brussels
Разглеждане на коментарите и предложенията English (en)
В интерес на прозрачността организациите бяха приканени да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра на представителите на интереси и подпишат неговия Кодекс за поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикуват отделно от тези на регистрираните организации.
Резултати от консултацията и следващи стъпки
Изслушване на заинтересованите страни относно Европейската гражданска инициатива - Брюксел, 22 февруари 2010 г.
Резултати от обществената консултация относно Европейската гражданска инициатива pdf - 30 KB [30 KB] English (en)
Защита на личните данниСпециална декларация за поверителност pdf - 18 KB [18 KB] English (en)