Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Så får man ett flerspråkigt möte att fungera

Generaldirektoratet för tolkning tillhandahåller tolkar för mellan 10 000 och 11 000 möten varje år. Det är tolkens uppgift att se till att kommunikationen fungerar mellan de mötesdeltagare som inte har något gemensamt språk. Vår erfarenhet är att också de enskilda deltagarnas förmåga att kommunicera är av avgörande betydelse vid flerspråkiga möten. Detta gäller i allt högre grad ju fler språk som används och ju komplexare tolkningsarrangemangen är.

Om du leder eller deltar i ett flerspråkigt möte är det viktigt att du ägnar en viss uppmärksamhet åt hur ditt budskap återspeglas genom tolkningen. Tolkarna är på plats för att se till att mötet rullar på som om alla talade samma språk. Här kommer några tips från oss som kan hjälpa dig att uppnå bästa möjliga kvalitet på kommunikationen vid ditt möte.

Tipsen baseras huvudsakligen på de arbetsförhållanden som gäller inom Europeiska kommissionen, men de är av relevans för alla former av möten med tolkning. Du är välkommen att kopiera eller använda informationen på de här sidorna eller att länka till dem från din dagordning eller webbplats.