Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kako najbolje izkoristiti večjezična srečanja

Generalni direktorat za tolmačenje vsako leto zagotavlja tolmače za 10 000 do 11 000 sestankov. Naloga tolmačev je omogočiti sporazumevanje med udeleženci, ki ne govorijo skupnega jezika. Naše izkušnje kažejo, da so za delo večjezičnega sestanka bistvenega pomena tudi komunikacijske spretnosti udeležencev. Pomembnost teh spretnosti narašča s številom jezikov v uporabi in zapletenostjo jezikovne kombinacije.

Kadar vodite ali sodelujete v večjezičnem sestanku, je dobro pomisliti, kako vaše sporočilo prek tolmača doseže naslovnika. Tolmači pripomorejo k temu, da sestanek poteka, kot da bi vsi govorili isti jezik. Zato vam dajemo nekaj nasvetov za čim boljše sporazumevanje na sestanku.

Naslednji predlogi se zlasti nanašajo na delovne razmere v Evropski komisiji, vendar pa na splošno veljajo za vse sestanke s tolmačenjem. Nasvete s teh strani lahko kopirate ali uporabite, lahko pa tudi ustvarite povezavo do naših strani.