Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Aký prínos môžu mať pre vás viacjazyčné stretnutia

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie každoročne zabezpečuje tlmočníkov na približne 10 000 až 11 000 schôdzí. Úlohou tlmočníkov je umožniť komunikáciu medzi delegátmi, ktorí neovládajú ten istý jazyk. Skúsenosti ukazujú, že pri práci na viacjazyčnom stretnutí zohrávajú kľúčovú úlohu komunikačné schopnosti účastníkov. Čím je počet používaných jazykov vyšší a čím komplexnejšie sú kombinácie tlmočenia, tým viac toto tvrdenie platí.

Keď predsedáte viacjazyčnej schôdzi alebo sa na nej zúčastňujete, je dobré myslieť na to, ako vyznie vaše vystúpenie, keď bude tlmočené. Prítomnosť tlmočníkov má napomôcť priebehu stretnutia, a navodiť takú situáciu, ako keby všetci ovládali ten istý jazyk. Ponúkame vám tieto rady na zlepšenie komunikácie na vašej schôdzi.

Nasledujúce návrhy sa síce vzťahujú na konkrétne pracovné podmienky v rámci Európskej komisie, ale platia pre všetky stretnutia, na ktorých sa tlmočí. Môžete si urobiť kópiu alebo ďalej použiť informácie na týchto stránkach a vytvoriť na ne odkazy vo vašich programoch stretnutí alebo na webových stránkach.