Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ag cur cruinnithe ilteangacha ag obair duitse

Soláthraíonn an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht ateangairí le haghaidh idir 10,000 agus 11,000 cruinniú gach bliain. Is faoin ateangaire atá sé cumarsáid a chumasú idir toscairí nach bhfuil teanga choiteann eatarthu. Is eol dúinn ónár dtaithí go mbaineann tábhacht mhór le scileanna cumarsáide na rannpháirtithe nuair a bhíonn cruinniú ilteangach ar siúl. Dá líonmhaireacht na teangacha atá in úsáid agus dá chastacht na socruithe ateangaireachta, is amhlaidh is mó an tábhacht a bhaineann leis na scileanna sin.

Agus tú i mbun cathaoirleachta ar chruinniú nó ag glacadh páirte ann, bíonn sé úsáideach machnamh a dhéanamh ar conas a chuirtear do theachtaireacht in iúl tríd an ateangaireacht. Bíonn na hateangairí ann chun cabhrú leis an gcruinniú dul ar aghaidh faoi mar a bheadh gach duine ag labhairt na teanga céanna, agus cuirimid na leideanna seo a leanas ar fáil chun cabhrú leat an caighdeán cumarsáide is airde agus is féidir a bhaint amach ag do chruinniú féin.

Baineann na moltaí thíos go sonrach leis na dálaí oibre atá i réim ag an gCoimisiún Eorpach ach tá siad bailí i gcoitinne le haghaidh gach cruinnithe a bhfuil ateangaireacht ar siúl ann. Tá fáilte romhat an fhaisnéis sna leathanaigh seo a chóipeáil nó a úsáid agus nascanna a chruthú léi ó do chláir chruinnithe nó ó do shuímh idirlín.