Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Onnistuneen monikielisen kokouksen järjestäminen

Tulkkauksen pääosasto tarjoaa tulkkipalveluita vuosittain noin 10 000–11 000 kokouksessa. Tulkin tehtävänä on mahdollistaa erikielisten osanottajien välinen kommunikointi. Pääosaston kokemukset osoittavat, että monikielisen kokouksen osanottajien kommunikointitaidot ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Niiden merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä suurempi on kokouksessa käytettyjen kielten lukumäärä ja mitä monimutkaisemmat tulkkausjärjestelyt ovat käytössä.

Monikielisten kokousten puheenjohtajien ja osanottajien on hyvä miettiä, miten heidän viestinsä välittyy tulkkauksen avulla. Tulkkien tehtävänä on saada kokous sujumaan ikään kuin kaikki osanottajat puhuisivat samaa kieltä. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joita noudattamalla viestinnän laatu paranee kokouksessasi.

Näissä ehdotuksissa on otettu huomioon erityisesti Euroopan komission työskentelyolosuhteiseet, mutta niitä voidaan soveltaa kaikkiin tulkattaviin kokouksiin. Voit vapaasti jäljentää tai käyttää näillä sivuilla annettuja tietoja ja luoda niihin linkkejä omista asiakirjoistasi tai www-sivuiltasi.